Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı hânedanında şâfiî bir fakîh: şehzade korkud (ganîmet ahkâmıyla alakalı “kitabu halli işkâli\\\\\\\'lefkâr fî hilli emvâli’l-küffâr” isimli eseri bağlamında)

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasî tarihimizde önemli bir yeri olan Şehzade Korkud (ölm. 918/1512) ilim çevrelerinde eserleri ile de tanınmaktadır. Şehzade sıfatıyla öncelikle Saruhan Sancağına, sonra da Teke Sancağına gönderilen Korkud'un bir anda Mısır'a gitmesi ilmî kişiliği açısından da ehemmiyetlidir. Korkud'un Mısır'da kaleme aldığı eserlerden onun Şâfiî fıkhından ciddî olarak etkilendiği anlaşılmaktadır. Özellikle Kitabu Halli İşkâli'l-Efkâr fî Hilli Emvâli'l-Küffâr adlı eseri, hem Şâfiî fakîhlerin ganimet ahkâmına ait görüşlerine yer vermesi, hem de sultanlığa namzed bir şehzadenin sultanları eleştiren fikirler içeren bir eser yazması sebebiyle İslam Hukuku Tarihi açısından önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Shahzada Korkud who has important place in our political history is also known his works in scientific circles. He was sent first to Saruhan and then to Teke in the title of Shahzada, he suddenly decided to go to Egypt. This has a great importance for his scientific character. It is considered that he was seriously influenced by Shafii fiqh in Egypt. Especially his book entitled "K. Hall al-Ishkal'l-Afkar fi Hilli Amwal al- Kuffar" has importance in point of two aspects: giving place to Shafii opinions on judgment of booty and giving place to opinions that criticise the Sultans.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :