Cilt: 1 - Sayı : 1
“4. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi” Ve Düşündürdükleri
Mehmet BARCA

15 5

Öz kullanımın yaygınlaşmasına rağmen, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında çok iyi bir durumda olmadığını vurgulayarak, bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının sistematik çalışmalar yapmasını gerektiğini ifade ettiler. Sabancı Üniversitesi’nden İnan, Türkiye’nin enformasyon teknolojileri kullanma düzeyinin giderek yükseldiğini ancak enformasyon teknolojilerinin kullanımının sadece bir araç olduğunu, bilgi toplumunun belirleyici dinamiği olan bilgi üretimi konusunda ise fazla mesafe alınmadığını ileri sürdü. Bilgi toplumuna geçiş için, teknolojik alt yapı yatırımları ile birlikte bilgi üretimini fiilen yapacak insana yatırımın çok daha önemli olduğunu vurguladı. İstanbul Üniversitesi’nden Mehmet Altan ise, bilgi toplumuna geçiş için bir zihinsel devrimin yaşanması gerektiğini belirterek, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken kol gücü yerine zihinsel gücün temel üretken kabiliyet olarak toplumda yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Bu zihinsen üretkenliğin en somut ürünlerinin patentler olduğunu ve patent sayısı bakımından gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, patent fakiri bir ülke olduğunuz tespitinde bulundu. KOSGEB Başkanı Erkan Gürkan ise, KOBİ’lerimizin son birkaç yıldır üretim, pazarlama, yönetim, ithalat/ihracat gibi temel fonksiyonlarını bilgi teknolojilerinden çok daha yoğun yararlanarak yaptıklarını ileri sürdü. 50 bin işletmenin stratejik yol haritalarını kendileri ile paylaştıklarını, son üç yılda ne yaptıkları ve gelecek üç yılda ne yapacakları konusunda planlı düşündüklerini söyleyerek bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise, bilgisayar okur yazarlığı, internet kullanımı, iletişim altyapısının son yıllarda hızla arttığını, ancak bunun gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında hala çok düşük olduğunu söyledi. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması için hükümet olarak seferber olduklarını ve e-Devlet projesinin pilot uygulamalarının başladığını, en kısa zamanda da yaygınlaştıracakları belirtti
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mehmet BARCA