Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaçağ seramik üretiminde üçayak kullanımı

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmamızda ortaçağ seramik üretiminde fırın malzemeleri arasında en çok bilinen ve karşılaşılan grubu olan üçayaklar üzerinde durulmuştur. Üçayak, seramiklerin pimek üzere fırına istiflenirken, kapların birbirine yapışmasını önlemek amacıyla kap aralarına yerleştirilen fırın malzemesidir. Hamurları sert, yaygın olarak kırmızı tondadır. Ortaçağ boyunca farklı bölgelerde ve dönemlerde değişik üçayaklar kullanılmıştır. Bunları genel olarak üçgen, dairesel ve dikdörtgen formda olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Bu tipler kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. Bunlardan üçgen formda olanların alt yüzeyinde usta işareti (damga) olarak nitelendirdiğimiz motif ve kompozisyonlar bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study we focused mostly on tripods which is the most well known and encountered group of kiln materials in producing medieval wares. Tripods are a kiln material which is placed between vessels to prevent their sticking when wares are put to kilns to be fired. Their paste is harsh and red. During Middle Ages different tripods are used in discrete areas and periods. Generally we can gather them into three groups as in a triangular, circular and rectangle form. These types are separated into minor groups among each other. There are motifs and compositions described as craftsman sign (stamp) under the surface of the ones that are in a triangular form.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :