Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orta asya türk sanatinin anadolu’ya aktarilmasinda ilk türk göçleri ve etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’daki Türk sanatının temelini oluşturan Avrasya Üslubunu incelerken, bu üslubun temellerinin nasıl atıldığını bilmeden doğru tahliller yapmanın gerçekçi olmayacağı kanaatindeyiz. Yine bu temeller doğru tahlil edilmezlerse bulunan materyaller, çeşitli kültürlerin yoğunlaştığı bu coğrafyada karışacak ve yanlış değerlendirilmesi sonucu, farklı yanılgılara sebep olacaktır. Bu yüzden Anadolu’ya yerleşen ilk Türk boylarının tespiti, konunun aydınlatılıp sonuca gidilmesinde önemli bir kıstas oluşturacaktır. Bu çalışma ile Anadolu’ya erken dönemlerden itibaren gelen İskitler, Hunlar, Peçenekler, Hazarlar, Sabirler, Ağaçeriler ve diğer Türk boylarının geliş yolları ve dönemleri ışığında, erken dönem Anadolu Türk sanatının oluşumunun evreleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

It will not be realistic to make accurate analyses on without being aware of how the cornerstone of Eurasian Style was formed. Besides, if these cornerstones are not accurately analyzed, the obtained materials will be mixed in this geography where many cultures merged and misconceptions will occur. For this reason, determination of first Turkish tribes who settled in Anatolia is of vital importance. This study is intended to shed light on the stages of the formation of Anatolian Turkish art in the light of the routes and periods when such Turkish tribes as the Scythians, Huns, Peceneks, Khazaras, Sabirs, Aghacheris and other Turkish tribes came to Anatolia.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :