Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel iletişimde transaksiyonel analiz (karşılıklı davranışsal çözümleme)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
1039
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanları diğer canlılardan üstün kılan en temel özelliklerden birisi iletişimdir. Çünkü iletişim sayesinde insanlar aralarında bilgi, duygu ve fikirleri paylaşılabilmiş, ortak bir amaç doğrultusunda birleşebilmiş, bu sayede kişiler, gruplar ve nesiller arasında işbirliği sağlanabilmiştir. İletişim hangi kanalla veya amaçla yapılırsa yapılsın, insanlar başta duyguları olmak üzere deneyimlerini, hatıralarını, yetiştiği ortam ve kültürün etkilerini ve düşüncelerini vb. iletişim sürecine yansıtırlar. Transactional Analysis (karşılıklı davranışsal çözümleme) ise, insanların iletişim kurarlarken belirli ego (benlik) durumları içerisinde olduklarını, kişiler arasındaki iletişimin aslında kişilerin ego durumları arasındaki iletişimden ibaret olduğunu vurgulayan bir iletişim modelidir. Bu model, (transaksiyonel analiz) örgütsel iletişimi sürekli kılmak ve çatışmaları önlemek veya pozitif olarak yönlendirmek amacıyla, yöneticiler ve çalışanlar tarafından öğrenilerek kullanılabilir. Yapılan araştırmada, bir örgütteki çalışanların bu modele göre kullandıkları ego durumları ile etkin iletişim düzeyleri arasında pozitif bir ilişki bulunduğu gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

The basic feature which makes mankind superior to other creatures is communication. Because owing to communication mankind has been sharing information, emotions and ideas; pursuing a goal; and by means of it corporation could be produced between individuals, groups and generations. In which way or how communication is made, individuals reflect their emotions, experiences, mementos, effects of culture and environment in which he or she rose and considerations to communication. As for, Transactional Analysis is a communication model emphasizes that individuals are in certain ego states when communicating and actually, communication between people consisting of individuals’ ego states. This model can be used by employee and managers for making organizational communication continuous and preventing conflicts or directing communication to positive by learning it. At research, a positive relation between ego states and active communication levels in a particular organization’s employees.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :