Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, var olan organizasyon içinde yapılan girişimcilik faaliyetlerini ifade eden iç girişimcilik faaliyetleri ile örgütsel özelliklerin bu faaliyetlerle olan ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmada, iç girişimcilik; yenilikçilik, yeni iş girişimleri, kendini yenileme ve öngörücülük olmak üzere dört farklı boyutlu bir yapı olarak ele alınmaktadır. İç girişimciliğin temel belirleyicisi olarak örgütsel faktörler ele alınmıştır. Uygulama bölümünde; Erzurum’daki imalat işletmelerinin iç girişimcilik faaliyetleri ile örgütsel özelliklerin bu faaliyetlerle olan ilişki düzeyi bir anket çalışmasıyla irdelenmiştir. 50 işletme anketlere doğru olarak cevap vermiş ve bu sayı yeterli görülerek istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma örneğini oluşturan 50 işletme, farklı sektör ve iş alanlarını temsil etmektedir. Araştırmada nicel araştırma metodu uygulanmıştır. Bu araştırma sonucunda, örgütsel belirleyicilerden; yönetimsel destek, içsel iletişim, biçimsel kontrol ve örgütsel değerlerin iç girişimcilik üzerinde belirleyici etkiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to explore the relationship between internal entrepreneurship meaning entrepreneurial activities in the existing organization and organizational features. In this study the intrapreneurship construct includes four distinct dimensions: innovativeness, new business venturing, self-renewal and proactiveness. The relationship between internal entrepreneurship and organizational features of firms has been investigated through a field research applied on the manufacturer firms of Erzurum. 50 firms correctly responded to the questionnaires and the responses were seen as an enough number in which a statistical tool can be implemented. The research sample was about 50 firms which represent different sectors and businesses. We have employed quantitative research techniques in the study. This study results suggest that intra-organizational determinants have statistically significant impact on the intrapreneurship activities of the firms. These organizational determinants are managerial supports, internal communication, formal control and organizational values.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :