Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonlarda personel eğitimi için geleneksel yöntemden e-öğrenmeye geçiş

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin gittikçe zorlaştığı globalleşen dünyada, organizasyonlar için en önemli güç kalifiye eleman olmuştur. İş hayatındaki anlayış değişiklikleri, teknolojinin getirdiği yeni alışkanlıklar ve iş alanındaki yenilikler göz önün-de bulundurulduğunda bilginin gücü iyice ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde rekabetçi üstünlük sağlayan bilgiye erişmek için personel eğiti-mine yapılan yatırımlar önem kazanmaktadır. İş hayatının her alanındaki değişmeyle birlikte eğitim anlayışında da değişimler yaşanmış ve sürekli öğ-renme, çevrimiçi öğrenme ve uzaktan öğrenme gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada eğitim amaçlı seyahat maliyetlerini azaltan, çalışma zamanı kayıplarını önleyen ve bireysel bir eğitim platformu olan e-öğrenmenin (e-learning) işletmeler açısından getirileri ortaya konularak, e-öğrenme yoluyla eğitim yapmak isteyen işletmeler için bir rehberlik sağlan-maya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In a globalizing world in which competition is getting more difficult, the most important power for organizations is qualified workforce. The power of knowledge appears rather well when considering changes in business perceptions, new habits caused by technology, and innovations in business areas. To attain the knowledge providing competitive advantage, investments on personnel training gain importance. Along with changes in business areas, educational perceptions has been differentiated, and such concepts as continuous learning, on-line learning and distance learning have been emerged. This study presents some guidelines for organizations who want to educate their personnel by means of e-learning which reduces educational traveling costs, prevents time loses, and serves as an individual training plat-form

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :