Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Olası kıyamet senaryoları hakkında bazı bilimsel ve felsefi mülahazalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, kozmik kıyamet olgusunu, bilimsel, dinsel ve felsefî uzantılarıyla birlikte ele alıp irdelemektir. Kıyametin imkansızlığı savının, felsefi olarak bazı avantajları olmakla birlikte, bilimsel, mantıksal ve epistemolojik sorunları beraberinde getirdiği; kıyametin olabilirliği savının ise, diğerine göre daha makul ve daha güçlü dayanakları olduğu ileri sürülecektir.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to discuss the cosmical doomsday phenomenon with its scientific, religious and philosophical extensions. It is argued that although the idea that doomsdays is not possible has certain advantages in philosophical terms, it is accompanied with scientific, logical and epistemological problems while the idea that doomsday is possible is more reasonable and has a more solid basis.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :