Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okuma-yazma-uygulama ve öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi: madde ve isı ünitesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada işbirlikli öğrenme modelinin 6. sınıf “Madde ve Isı” ünitesinde öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada işbirlikli öğrenme modelinin Okuma-Yazma-Uygulama ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemlerinin, öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel yöntem ve öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde iki farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören 123 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Ön Bilgi Testi (ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT) ve Öğrenci Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ön bilgi testi ve akademik başarı testlerinden elde edilen verilere ANOVA uygulanmıştır. Ayrıca öğrenci kişisel bilgi testlerinden elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ÖTBB yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin başarı düzeyleri, OYU yönteminin ve öğretmen anlatımlı yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin başarı düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin sosyoekonomik durumlarının akademik başarılarını etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effectiveness of cooperative learning model on students’ academic achievement on the unit of “Matter and Heat”. It was used quasiexperimental method to determine the effectiveness of cooperative Reading- Writing- Application (RWA) and Student Teams Achievement Division (STAD) methods and survey method used for determining students’ demographic features. The sample of this study was 123 students who study at two secondary schools from Agri. For obtaining data, it was used Pre- Knowledge Test (PKT), Academic Achievement Test (AAT) and scale of student for personal features. For the analysis of the obtained data, descriptive statistics and one way variance analysis (ANOVA) are used. According to results of academic achievement test, STAD was more effective than the others methods as statistical. In addition, students’ socioeconomic conditions effect on academic achievement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :