Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi2, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği3
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuğun hemen her konuda yardıma muhtaç olduğu, güvene dayalı samimi ilişkiler aradığı, aynı zamanda gördüğü her davranışı taklit ettiği, yani kendisine rol modeller aradığı okul öncesi dönem, birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmalar bu dönem çocuğunun zamanının çoğunu televizyon izleyerek geçirdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla televizyon çocuğun modelleme sürecinde en önemli etkenler arasına girmiş, özellikle çizgi fi lmler çocuğun davranış değişikliklerinde önemli bir paya sahip olmuştur. Bu çalışmada teorik çerçevenin yanısıra, okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi fi lmlere yönelik olmak üzere, bu çizgi fi lmlerde rol model olarak benimsenen kahramanlara ve bunların ne derece model alındığına yönelik bir alan araştırması da bulunmaktadır. Alan araştırmasına, Muş il merkezinde bulunun ve kümeleme yöntemi ile seçilen iki okula devam eden beş ve altı yaşlarında 66 öğrenci katılmıştır.

Özet İngilizce :

Pre-school period, when children need help and support with almost everything and seek dependable relations and at the same time, imitate everything he/she sees, i.e. seek role models, has been studied in great deal. According to researches, children at this early period are spending most of their time by watching TV. As a result, TV has become one of the major factors infl uencing modelling; especially cartoons have started to play a crucial role in shaping child's behavior. This study includes a theoretical framework as well as a fi eldwork which investigates cartoon characters that are being modelled and how infl uencial they may be on modelling. The fi eldwork was carried out on 66 children aged 5 to 6, at two pre-school education centers in Mus.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :