Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine karşi tutumlari üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1, Canik Başarı Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmenlik mesleğine yönelen eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’ deki eğitim fakültelerinin öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise, altı değişik eğitim fakültesinden 600 öğrencidir. 540 adet anket formu değerlendirmeye alınmış, her bir soruya ait frekans ve yüzde dağılımları tabloya işlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının büyük çogunluğunun eğitim fakültelerini kendi istekleriyle seçtikleri, buna rağmen öğrencilerin önemli bir kısmının bulundukları fakülteyi tekrar seçmeyi düşünmedikleri, büyük çoğunluğunun mezuniyet sonrasında öğretmenlik yapmayı düşündüğü fakat öğretmenlikte iyi bir kazanç elde edilemediğini düşündükleri saptanmıştır. Öğretmenliğin sosyal özellikleri itibariyle seçilen bir meslek olduğu, ekonomik beklentilerin bu mesleğe yönelmede tercih sebebi olmadıkları da araştırmanın sonuçları arasındadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to find out the perceptions of candidate teachers studying at faculty of educations on the teaching profession. The population of the study is the students of faculty of educations in Turkey and the sample is 600 students studying at six different education faculties. 540 questioner forms have been taken into consideration and frequencies and distributions of items have been shown on tables. The findings of the research are; majority of students have decided on their own for the faculty of education but they would not do this again, majority of the students are planning to teach after graduation but they cannot have a good income by teaching. Teaching is a profession which is preferred because of social factors but not economic reasons.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :