Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanları tarafından verilen türkçe öğretim programı etkinliklerinin öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okutulan Türkçe öğretim programı faaliyetlerinin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Örneklem olarak Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümleri alınmış ve mukayese yoluna gidilmiştir. Betimsel karakterli olan bu çalışmada “Mevcut durum nedir?” sorusuna cevap aranmıştır.
Araştırma bulguları iki kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda hedef, strateji, materyal türlerinin öncelikli kullanımına yer verilirken ikinci kısımda sorulara ilişkin faktör analizi sonuçlarına, öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Instructed in the department of primary teaching at the faculty of education was aimed. As the sampling area the primary education departments of the education faculties of Ağrı and Kafkas Universities were taken and comparison was applied. In this study characterized as a descriptive study the answers to the question “What is the present situation?” was investigated.
The investigation was handled in to stages. The preferred use of the kind of aim, strategy anal material was dealt with in the second stage the results of factor analysis regarding the questions and the determination of the need for learning were included.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :