Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve ingilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üni. Eğitim Bil. Böl. (Sorumlu yazar)1, Afyon Kocatepe Üni.Sosyal Bil. Ens. Yl ÖğrencisiÖğretmen2
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerini ve İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirleyerek öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ile tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek ve cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre bu ilişkinin değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırma genel tarama modeline göre yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini lise 9.sınıf düzeyinde 106 öğrenci, 10.sınıf düzeyinde 142 öğrenci ve 11.sınıf düzeyinde 50 öğrenci olmak üzere toplam 298 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde bir lisede gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler hazırbulunuşluk ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının ve hazırbulunuşluklarının pozitif olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to describe students’ readiness level and attitude and to find the relationship between students’ readiness and attitudes towards English. It is also aimed to find if this relation differs according to gender and class level. Descriptive method is used in this study. The sample of this study consists of 106 students from 9th grade, 142 students from 10th grade and 50students from 11th grade. The total of the sample is 298. The study was carried out in a high school in Afyonkarahisar in academic year of 2012- 2013. It was found that the relationship between students’ attitudes and readiness was positive.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :