Cilt: 1 Sayı : 2
d
SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDURU BAĞLAMINDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Criminal Crime Provisions in Children Reduction and Reduction in Children with Context of Legal Legal Knowledge and Victim
Berna Ayşen YILMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Artuç, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, Adalet Yay., Ankara 2008.