Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nuts ii tra1 açısından (erzurum – erzincan – bayburt bölgesinde) smmm’lerle ilgili profil araştırması ve karşılaştıkları sorunlar

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversiitesi Erzurum MYO1, Atatürk Üniversiitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde popüler mesleklerden olan Serbest Muhasebeci ve Mali müşavirliğin (SMMM) aynı zamanda bir tür girişim faaliyeti olduğu açıktır. Bu çalışmada, SMMM'lerin Türkiye'nin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Erzurum Alt Bölgesi (EAB)'nde, yani Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki profili çıkarılarak, Türkiye genelinde gözlenen kalkınmışlıktaki yerini alamamanın yansımaları araştırma konusu yapılmıştır. EAB'de faaliyette bulunan SMMM'ler üzerine yapılan anket çalışması ile mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak meslek seçiminde etkili olan faktörlerden meslekteki memnuniyet düzeyine kendilerini geliştirebilme yönündeki tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeleri yapılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda yapılan anket sonuçları SPSS istatistiki paket programında değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

It is clear that free accountand and financial consultants (FAFC), popular professions of to day, are also same kind of entrepreneunship activities. In this study, a profile of FAFC's in Erzurum sub region (ESR), that is Erzurum, Erzincan and Bayburt provincies, one of the least regions of Turkey is obtuined, and why they couldn't get the place in the development process observed in Turkey as a whole is investigated. Through a questionnaire directed to FAFC's working in ESR, a current situation evaluation was made, and an assesment of Professional satisfaction, their attitutes and behaviousal improvement was made. The questionnaire results were studied by statistical packet program SPSS.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :