Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niğde şehri geleneksel konutlarında doğal ve kültürel faktörlerin etkileri

Yazar kurumları :
Niğde Üni. Fen-Ed. Fak. Sanat Tarihi Böl.1, Niğde Üni. Eğt. Fak. İlköğretim Böl. Sosyal Bilgiler ABD Öğr (Coğrafya).2
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca insanlar yaşadıkları ortamlardaki doğal ve kültürel çevrelerden etkilenmişler ve bunları yaşam alanları olan meskenlerine taşımışlardır. Doğal, tarihi ve kültürel değerler açısından zengin olan Türkiye'de konut mimarisi de bu yönde şekillenmiş olup Niğde geleneksel konutları da önemli örneklerden biridir. İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünün güneydoğusunda yer alan Niğde şehri, Türklerin gelişine kadar küçük birimlerden oluşan bir yerleşim yeri iken Selçuklular zamanında şehir statüsü kazanmış, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde giderek gelişmiştir. Bu süreç içinde beşeriyet, doğal ve kültürel faktörlerin etkisiyle geleneksel konutları yaratmıştır. Zaman içinde Niğde şehrinde geleneksel konut mimarisi şekillenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Niğde şehrindeki yaklaşık 19.yüzyıl ortaları ile 20. yüzyıl başlarına tarihlenen, doğal ve kültürel faktörlerin etkileri ile şekillenen geleneksel konutlarını incelemektir.

Özet İngilizce :

Throughout history people have been affected from the natural and cultural environments in their habitats and they have carried these effects into their houses which they lived in. The residential architecture has shapen in this direction in Turkey, which is rich in respect to natural, historical and cultural values. Traditional residential architecture of Nigde is an important example in this respect. Nigde is located in the Southeastern of the Middle Kizilirmak area in the Central Anatolian Region. The city of Nigde was a settlement made up of small units until the arrival of Turks. During the Seljuks, Nigde has gained a city status and it has made an increased progress during the Ottoman and the Republican Periods. During this process, the city of Nigde has created its traditional houses under the effects of natural and cultural factors. Traditional residential architecture in Nigde has shapen in time and come until today. The aim of this study is to examine the traditional houses that have been shaped by effects of natural and cultural factors and that are dated back to the mid-19th century and early 20th century.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :