Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nef’î’de rindlik

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şiirinin en güçlü kaside şairi sayılan Nef’î, manzumelerinde, Divan şairlerinin birçoğunun sıklıkla işlediği rindlik konusunu başarılı bir şekilde ele almıştır. Bu çalışmada şairin Türkçe divanı taranarak onun, dünyaya, zenginlik ve yoksulluğa, topluma, olaylara, aşka, şaraba, bahar mevsimine, zâhide, karşı rindâne tutumları incelendi. Bu kavramlarla ilgili tespitler örneklerle açıklandı.

Özet İngilizce :

Nef’i, who is considered to be the most powerful kaside poet of Divan poetry, successfully handled the subject of rind approach in his poetry, which has always been handled by most poets of Divan poetry. In this study, by scanning his Turkish divan his rind approach to the world, wealthiness and poverty, society, events, love, wine, spring and zahid, was studied. The findings concerned with such concepts were explained through examples.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :