Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muvahhidler hareketi’nin doğuşu

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Muvahhidler Hareketi denilince ilk akla gelmesi gereken kişi Muhammed İbn Tûmert'tir. O, siyasi bir geleneği olmayan, orta halli sıradan bir ailenin çocuğudur. Onun eseri olan Muvahhidler Hareketi, XII. yüzyılın hemen başlarında karşımıza çıkan, bölgenin tarihi akışını değiştiren bir harekettir. Başlattığı hareket, Mağrib ve Endülüs'te yaklaşık yüz elli yıl (1121-1269) hâkim olan Muvahhidler Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Muvahhidler Hareketi'nin temelinde iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma prensibi yer almaktadır. Onlar her türlü kötülük ve yanlışlıklardan Müslümanların ihmal ettikleri (temel referansları) Kur'an ve sünnete tekrar bağlanarak kurtulacaklarını iddia etmişler, bu düşünceden hareketle yeni bir dinî ve siyasi ıslahat hareketi başlatmışlardır. Bu çalışmada kısaca İbn Tûmert'in liderliğinde Muvahhidler Hareketi'nin ortaya çıkış aşamaları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The first and foremost man to mention about the Almohads Movement is Ibn Tumart. Having no political background, he was born into an ordinary middle class family. The Almohads Movement, which was launched under his leadership, was one that appeared in the early 12th century, later changing the course of history in the region. The movement that he initiated would lead to the establishment of the Almohads State, which ruled Magrib and Al-Andulus for about 150 years (1121-1269). Fundamental to the Almohads Movement was the principle of encouraging righteousness and forbidding evil. The movement argued that Muslims could free themselves from any evil and wrongdoing by recommitting themselves to Quran and Sunnah, the fundamental references which they ignored. Acting on this belief they launched a new religious and political reform movement. The present study basically aims to shed light on the initial states of the emergence of the Almohads Movement led by Ibn Tumart.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :