Cilt: 2 - Sayı : 2
On Beşinci - On Altıncı Yüzyıllarda Osmanlı Devletindeki Tıp Çalışmalarına Genel Bir Bakış ve Cerrâh Mes’ûd’un Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-yı Tıbb Adlı Eseri
İlhan UÇAR,Paki KÜÇÜKER

16 8

Öz Osmanlı döneminde ortaya konulmuş olan bilimsel eserler, hem Türk bilimi hem de dünya bilimi açısından önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti döneminde dünyaca meşhur bilim adamlarının yetişmesi devletin kuruluş felsefesiyle bağlantılıdır.Osmanlı Devletinden miras kalmış, bilimsel özelliği olan binlerce eser mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmıyla ilgili çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Ancak, altı yüzyıl gibi uzun bir zamanda otaya konulmuş bu eserlerin kısa bir süre içerisinde incelenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kütüphanelerimizde araştırmacıları bekleyen birçok eser mevcuttur.Cerrâh Mes’ûd’un Hâzâ Kitâb-ı Hulâsa-yı Tıbb adlı eseri hem Türk dili bakımından hem de tıp tarihi bakımından incelenmeye değer bir eserdir.Kitâb-ı Hulâsa-yı Tıbb’da İbn-i Sinâ, Hipokrat ve Calinus gibi önemli tıp adamlarına da atıflar yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cerrah Mes'ud, Hulasa, Tıp Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi, Tıp Yazmaları
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

İlhan UÇAR,Paki KÜÇÜKER