Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mu‘tarıza cümle ve kur’ân’da yer alış nedenleri

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede öncelikli olarak Arap Dili'nde fasih şiir ve nesirde çok sayıda örneğine rastlanılan mu'tarıza cümle kavramsal çerçeve, kullanılış gayeleri, çeşitleri ve geliş şekilleri ele alınmıştır. Dilbilim kaynaklarında, tefsir ve i'râbu'l-Kur'ân eserlerinde yer alan mu'tarıza cümle çeşitleri bir araya getirilerek bir tasnife tabi tutulmuştur. Daha sonra Kur'ân'da mu'tarıza cümle olgusu ele alınıp ayetlerde bu cümleyi tercih etme nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Konunu doğası gereği, cümlenin Arap Dili'ndeki yeri anlatılırken ve Kur'ân'daki gayeleri saptanmaya çalışılırken bol miktarda örneğe yer verilmiş ve örneklerin orijinal metinleri de zikredilmiştir. Ayetler örnek olarak verilirken filolojik açıdan tefsire önem veren müfessirlerin görüşleri ile yetinilmiş, mu'tarıza cümlenin tespiti ya da kullanılış gayesi konusunda tefsir âlimleri arasındaki görülen ihtilaflara konuyu uzatmamak bakımından temas edilmemiştir.

Özet İngilizce :

This article examines an Arabic sentence type, which is very common in poetry and prose, namely the objecting (mu'tarada) sentence. It investigates its conceptual framework, various types and different usages. The objecting sentences that used in philological sources, Qur'anic exegesis and grammatical analyses of the Qur'anic sentences namely 'iraab al-Qur'an works are gathered and classified. After that the occurrence of the objecting sentence in the Qur'an is considered and the purpose of its usage is determined. As can be expected from the nature of the subject, several examples along with their original texts are given, while describing the issue of the objecting sentence in the Arabic language and trying to determine the usage purposes in the Quran. While giving examples from Qur'anic verses, only the opinions of Qur'anic commentators with a philological approach are considered. The disagreement between Tafseer scholars in determining the objecting sentences or its usage purposes is not taken into consideration as not to draw out the subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :