Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müslüman arap toplumunda av sanatı ve siyasî hayata yansımaları: abbâsî örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, göçebe kültürde yaşamın ayrılmaz parçası olan avın, yerleşik kültürdeki, özellikle saray yaşantısındaki yeri ele alınmıştır. Arap toplumunun kurumsal ve sosyal yaşamında derin izler bırakan Sasâni ve Bizans devletlerinin Müslüman Arap toplumuna av kültürü noktasındaki katkıları mukayese yöntemiyle irdelenmiştir. Özellikle, Abbâsiler döneminde seçkinlerin rağbet ettiği kurum olan av kültürünü zevkli hale getiren teknikler ve av hayvanlarının özellikleri ortaya konmuştur. Her şeyden önce, devlet idaresinde tek söz sahibi olan halifeleri fizikî ve ruhî yönden kuşatan, söz konusu dönemde kaleme alınmış çok sayıdaki esere konu olan, av sanatının etkinliği gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The article examines the place of the hunting that is an inseparable part of the life in the nomad culture in the inhabiting culture, especially in the palace life. It is argued that the Byzantine and Sasanid States that affected deeply the social and institutional life of the Arabic Community played an important role in the culture of hunting in the Muslim Arabic Community. The techniques of hunting and the characteristics of shot-animals that distinguished people were interested were developed and defined very well especially during the period of the Abbasid. It also evaluates the place of hunting in the lives of the Abbasid caliphs in light of written sources related to the hunting at that time.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :