Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhtelif dinlerde su motifi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

Suyun bir çok dinde önemli fonksiyonları bulunmakta, şu ya da bu şekilde ibadette kullanılmakta ve kutsanmaktadır. Yunan düşüncesinde yer ve göğün sudan yaratıldığına, Hint düşüncesinde suyun bütün varlıkların kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Diğer bazı kültürler ise suyu tanrı olarak kabul etmeye kadar ileri gitmektedirler. Sâbiîler su ile olan yakınlıkları sebebiyle nehir kenarlarında yaşamakta, Yahudiler su ile irtibatlı bir çok sembole yer vermekte, Hıristiyanlar su ile vaftiz olmakta, Müslümanlar ise suyu abdest, gusül vb. dinî uygulamalarda kullanmaktadırlar. Bütün bunlar suyun dinler ve toplumlar açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Water has an important role in the most of the religions. In one way or another, it is used in the worship and is highly respected. In Greek thought, it is believed that earth and the heaven were made out of water while, in the Indian thought, water is considered as the source of all beings. Some cultures go as far as considering water as god. Sabeans live in river valley, the Jews uses a number of symbols related to water, the Christians baptise with water, and Muslim uses water for wudu. All these are the indications of its importance.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :