Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek ahlâkı, etik ve müşteri tatmini ilişkisi

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe mesleğinin icra edilmesinde, Muhasebe Meslek Ahlak Kuralları muhasebecinin sorumluluk alanlarını belirlemektedir. Ancak, her mal ve hizmet üreten işletme gibi, muhasebe mesleğini yürütenler de müşteri memnuniyetini esas alarak büyümeyi, müşteri portföyünü genişletmeyi ve böylece sürekliliği sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu amaca uygun hareket etmek isteyen bir muhasebecinin, müşterilerin bazı etik dışı talepleriyle de karşılaşması söz konusu olmaktadır. Böylece muhasebeci, etik ve müşteri talepleri arasında ikilem yaşamaktadır. Bu durum muhasebecinin müşteri kaybı endişesini taşımasına ve etik dışı davranışa yönelmesine neden olmaktadır. Çalışmada, muhasebe mesleğini icra edenlerle yapılan bir ankete yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Execution of the accounting profession, Accounting Professional Code of Ethics is to determine the responsibilities of accountants. However, like all businesses that produce goods and services, such as those who carried out the accounting profession as well as growth based on customer satisfaction, expanding its customer portfolio and thus are intended to provide continuity. For this purpose, an accountant who wants to move its customers to compare with some unethical demands are concerned. So the accountant, are living the dilemma between ethics and customer demand. This case concerns the loss of accountants to carry its customers and has led to unethical behavior toward. Study, the accounting profession conducted a survey to those who have been given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :