Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhammed taki ca’feri’nin yaratılış hakkındaki felsefi görüşleri

Yazar kurumları :
Payame Noor Universitesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyatçı, tarihçi, sanatçı Muhammed Tâkî Ca’ferî’nin felsefi ve bilimsel çalışma ve yaklaşımlarını derinlemesine kavramak geniş seviyede araştırmalar ve akademik düzeyde incelemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada filozofun çok çeşitli konularda ileri sürdüğü görüşlerin bir kısmından faydalanılarak onun yaşam hakkındaki felsefî görüşlerine özet yollu değinilmiştir. Onun varlık kavramıyla ilgili anlayışı, varlık felsefesi çerçevesinde ortaya koyulmaya çalışıldı. Ona göre materyalist bakış açısı tinsel, mantıksal ve dinsel bakımından reddedilmeli ve varlığın diğer boyutları; özellikle de etik ve dinî boyutu da bu felsefi çerçeve içerisinde ele alınmalıdır. Ona göre Tanrı, varlığın odak noktasını oluşturmakta; insan da Tanrı’nın verdiği misyon itibarıyla tüm yaratıklar arasında en yüce ve değerli yeri işgal etmektedir. Buna ilaveten varlığın en somut ve belirgin örneği olarak “hayat”, insan için vazgeçilmez bir gerçekliktir. Hayatın anlam bakımından kendine özgü özelliklerinden birisi de zorluğunu kendi içerisinde barındırmasıdır.

Özet İngilizce :

Intimacy with the views of Mohammad-Taqi Jafari would call for an extensive academic exploration of his works. In the present study we would closely deal with those parts of his views which are concerned with entity and existence issues. In dealing with existence and Life, Jafari downplaying materialistic argumentations places a premium upon religious and moral aspects of life. Taking the almighty as the pivot of existence offers man the highest position because of the duties placed on his shoulders. He judges life to be insatiable if it were to be viewed as an objective and materialistic representation of entity. Conceptually viewed, a unique characteristic of life is that it can foster existence necessity within itself. The present study attempts to explore Jafari’s views on entity and life.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :