Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modernlik gerçeğinden postmodernlik söylemine din sorunu

Yazar kurumları :
Ondokuzmayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Modernlik ve din arasındaki ilişkilerin Batı ve Batı-dışı toplumlarda ifade ettiği anlamlar, farklı yorumları mümkün kılarken, postmodern durum veya dönemleştirmede ise, din kavramının anlaşılması belirli bir tanım ölçeğine uymamaktadır. Modernlik düşüncesi evrensel bir meşrulaştırma potansiyeli ile din ve gelenekten arındırılmış bir dünya kurgusu üzerinde varolmuştur. Postmodern durum ya da söylem, modernlik eleştirileri üzerine kendisine yer belirlemeye çalışırken, bu durum çağımız insanların yaşantılarında yeni bir anlam dünyası keşfetmelerinden çok, varolan anlam dünyasının daha da bulanıklaşmasını ve belirsizleşmesini gündeme getirmiştir. Böylesine bir belirsizlikte, din ve geleneğin postmodernlikle birlikte yeniden ele alınışı da sorunlu bir alana girmek olarak görülmektedir. Çünkü Postmodernlikte ne dinlerin yeniden tesisi, ne de ritüele yeniden dönüş söz konusudur. Yalnızca dinlerdeki adalet, sevgi ve yardımlaşma duyguları postmodern dünyanın çoğulcu toplumsal yaşantısında kendisini gösterebilecek bir zemin bulabilmektedir. Modernliğin din konusundaki kesin tavrı bu nedenle postmo-dern söylemde bir sorunsal olarak kalmaktadır.

Özet İngilizce :

Although the meaning of the relationship between modernity and religion can make different interpretations possible in Western and non-Western societies, understanding of the concept of religion does not fit to certain measure in post-modernism. Modernity with its universal legal potential has prevailed on a world construction which has been purified from religion and tradition. While the post-modern discourse tries to determine its own place by relying on the criticism of modernity, this situation has led the cloudiness and ambiguity of the present world-sense of our contemporary people more than leading them to explore a new world-sense. In this kind of ambiguity, it seems that dealing with the religion and tradition in the light of post-modernity can be regarded as an entrance into a problematic area. Neither re-establishment of religions nor going back to rituals is considered. In post-modernism, only such common elements of religions as justice, love and helping eachother can find their places in the lives of the pluralitic post-modern societies. Due to this, certain attitudes of modernity against religion still problematic in post-modern discourse.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :