Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing, örgütsel bağlilik ve iş tatmini ilişkisi: atatürk üniversitesi araştirma hastanesinde yapilan bir alan araştirmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
807
DOI :
Özet Türkçe :

Mal ve hizmet üreterek çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek isteyen işletmelerin en önemli kaynaklarından biri yine çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek üzere işletmeye gelerek çalışan insan unsurudur. İnsan kaynağının kaliteli bir iş yaşamına sahip olması hem işgörene hem de işletmeye ve ardından tüm topluma önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada işgörenlerin işteki yaşam kalitelerine önemli düzeyde etki eden mobbing, örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları ele alınmaktadır. Araştırmanın verileri 2011 yılı Kasım ayında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerden elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre mobbing ile örgütsel bağlılık ve mobbing ile iş tatmini arasında negatif yönlü bir ilişki, örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre yapılan karşılaştırmalarda örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most important sources of organizations which aiming to achieve their objectives by producing goods and services is human source working in organizations to get individual purposes. The quality of work life supplies very important advantages to workers, to organizations and then to the society. In this study mobbing, commitment and job satisfaction concepts which have significant effects on work life quality have been handled. The data of the study were collected from the nurses working in the Research Hospital of Atatürk University in October, 2011. As a result of the study it is found out that mobbing have negative relationships with commitment and job satisfaction while there is a positive relationship between commitment and job satisfaction. Another result is that the level of commitment and job satisfaction of nurses differ according to their academic qualifications

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :