Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî eğitim şûraları ve türkçenin ana dil olarak öğretimi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretmeni.2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Ana dili bir ulusun kimliğini, kültürünü yansıtan ve varlığını devam ettirebilmesi için her türlü yabancı etkiden korunması gereken en önemli araçtır. Her dilde olduğu gibi Türk dili de tarihî süreçte çeşitli dillerin etkisine maruz kalmıştır. Bu etki, eğitim-öğretim programlarına da yansımış, bu konuda çeşitli kararlar alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Şûralarında ana dil eğitim-öğretimine dair alınan kararları tespit ederek bu konudaki düşünceleri ortaya koymaktır. Bu amaçla ilki 1939 yılında yapılan 17 şûra ile bu tarihten önce Maarif Kongresi ve Heyet-i İlmiye adlarıyla yapılan toplantılar incelenmiştir. Çalışmamızda bu şûra kararlarında geçen ana dil eğitimi ile ilgili ele alınan maddeler üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The mother tongue is the most important tool which reflects the culture and identity of a nation. It should be protected from any foreign influence so it can continue its existence. As in all languages, Turkish language has been exposed to the effects of various languages in the process. This effect was also reflected in the education program and has taken several decisions on this issue. The aim of this work is to determine the decisions of National Education Council about mother language teaching and to clarify the ideas concerning this issue. With this purpose, the first council in 1939, the 17 Congress of the Ministry of Education and prior to that date the meeting of Maarif Congress and Heyet-i İlmiye are investigated. In our study, the decisions that council discussed about the education of teaching mother language are emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :