Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metod, mana ve mazmun bağlamında doğa-vahiy izomorfizmine bir bakış

Yazar kurumları :
Adana Sarıçam A.T.O. Anadolu Lisesi1, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi 2
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmacılar için, evrendekiler göz açtırıcı varlıklar iken Kur’an ayetleri de lâfzî olarak göz açtırıcı beyanlardır. Şöyle ki her ikisi de insanın verilmiş potansiyel yeteneklerini açığa çıkarmak gayesi gütmektedir. Hem doğanın hem de vahyin işaretleri insana, aklının tavanını zorlamayı ve neticede gerekli davranışları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Burada önemli olan bu beyanlarla reaksiyona girebilmektir. Aksi takdirde murat hâsıl olmamış olur. Bunun için de hem evren hem de Kur’an sistemini çözme uğraşısı verilmelidir. Çünkü her iki sistem de ancak kendisiyle reaksiyona girene kendisini açar. Kur’an’a göre, vahiy hakikati anlatan bilgiler kümesi iken, insanın ondan anladıkları izafî doğrular kümesini oluşturmaktadır. Bunlar mutlak doğrular olarak kabul edilmez. Aksi takdirde Kur’an ile ondan anlaşılan izomorf (birebir örtüşme) olur ki bu da anlamayı sağlayan enformasyon kaybının sıfır olduğu anlamına gelir. Bu ise mümkün değildir. Aynı şey tabiata ait varlıkların kavramsal tasvirini kendine gaye edinen ilim için de geçerlidir.

Özet İngilizce :

For researchers, while the things in the universe are eye-openers, the verse of the Qur’an are eye-openers literally. That is, both of them aim to discover God-given potential in humans. Both the references of nature and revelation aim to maximize humans cognitive faculties and finally to bring necessary behaviour to life. It is important for humans to react with these references. Othervise, the target is missed. Therefore, we must make an effort to decode both the systems of the universe and the Qur’an. Because both systems open for those who interact with it. According to Qur’an while revelation is set of knowledge telling the truth, what humans make out of it is a set of relative truth. This can not be accepted as necessarily true. Otherwise the Qur’an and what is understood from it become isomorph and this means that information loss which make comprehension possible is zero. This is impossible to happen. The same thing is true for science aiming at conceptual representation of the things in nature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :