Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Memlûk sultanlarının in‘am ve ihsânlarına dâir

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Merkezi Kahire olan Memlûk Devletinde sultanların sarayı ve resmî daireler olarak kullanılan yer Kalat el-Cebel’deki mekânlardı. Burada sultana has mekânlar, taşthâne, firâşhâne, rikâbhâne, zeredhâne, matbah ve tablhâne gibi bölümler vardı. Esas olarak askeri bir karakteri olan bu devlet “memlûk” adını alan askerlere müstenitti. Bu bakımdan başta sultan olmak üzere saray ve çevresi “memlûk” asıllı asker ve kumandanlardan teşekkül ediyordu. Bu hiyerarşik düzende “Sultan”ın mutlak hakimiyeti söz konusuydu. Bu hiyerarşik düzende “Sultan”ın mutlak hakimiyeti söz konusuydu. Bir memûk emîri sultan olduğu zaman, onun maiyetinde bulunan veya onunla işbirliği yapan ümerâ ve memlûkler de onunla birlikte yükseliyorlardı. Sultan bu bakımdan merkezi konumdaydı; ona intisap ve itaat çok önemseniyordu. Biz bu makalede Memlûk sultanlarının etrafındakilere ihsan ettiği hil’at, at, para ve ev, yiyecekler gibi konuları ele aldık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Palace of sultans and government buildings were located in Kalat al-Cabal in Cairo which is the center of Mamluk State. There were residences of Sultans like taşthâne, firâşhâne, rikâbhâne, zeredhâne, matbah and divisions like tablhâne. Fundementally this state has a military character and composed of soldiers named as “mamluk”. For this reason, sultan, palace and vicinity were consisting of mamluk originated soldiers and commander. In this hierarchical organization. Sultan has the absolute domination. When mamluk amir was become Sultan, umara and mamluks under his suite or cooperating with him, were promoted. For this reason sultan was in central palace, it was important to depend and obey him. In this article we handled hilat, horse, money, house and feedings which are granted by memluk sultans to associates

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :