Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marranolar ve dini inançları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi A.B.D.1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

15. yüzyılda İspanya'da Katolik hakimiyeti yeniden tesis edilince, İspanya'nın Müslüman ve Yahudi sakinleri Katolikliği kabul etmek veya göç etmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmıştır. İspanya Yahudilerinin bir kısmı samimi olarak Katolikliği kabul ederken bir kısmı vaftiz olmayı, karşılaştıkları sorunlara geçici bir çözüm olarak görmüşlerdir. Katolikliğe geçtiği halde, Yahudi inanç ve pratiklerini devam ettirenler, biraz da aşağılayıcı bir tavırla, Marrano olarak isimlendirilmiştir. İspanya'da engizisyonun kurulması ile Marranolar ciddi bir kovuşturma ile karşı karşıya kalmışlardır. 1492'de Yahudilerin İspanya'dan sürülmesi ile Yahudilik ile bağları kesilen Marranolar, zamanla Katolik kültürün içinde asimile olmuşlardır. Bu makale Marranoların ortaya çıkışını, tarihi gelişimini ve temel inançlarını incelemeyi hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When Catholic rule was re-established in Spain in 15th century, Muslims and Jews of Spain were forced to make a choice between to embrace Catholic faith or to leave the country. Some of the Jews of Spain sincerely converted to Catholicism while the others considered the conversion as a temporary solution for difficulties they were facing and pretended to be Catholics. Those who maintained Jewish beliefs and practices clandestinely, despite their formal conversion to Christianity, were called Marranos. With the inauguration of the Spanish Inquisition, Marranos faced a serious prosecution. After the expulsion of Jews from Spain in 1492, a new phase of assimilation started for Marranos. This article aims to study emergence, historical development and basic beliefs of Marranos.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :