Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mağribli müslümanlar arasında cömertliğin pîrî olarak tanınan ebü’l-abbâs es-sebtî ve tasavvuf düşüncesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Ebü’l-Abbâs es-Sebtî 524/1130 yılında Sebte’de doğdu. Altı yıl Ebû Abdillah Muhammed el-Fehhâr’ın yanında öğrenim gördü. İlim Tahsili gayesi ile on altı yaşındayken Merâkeş’e gitti. Kırk yıl kadar Merakeş yakınlarındaki Igilliz Dağında kaldı. Sultan Mansur’un daveti ile halvetini tamamladı ve 580/1184 yılında Merâkeş’e geldi. 601/1205 yılında gerçekleşen vefatına kadar müderris olarak hizmet etti. Cömertlik ve yardımlaşma esasına dayanan tasavvufî düşünceye sahip oldu. İbn Arabi bu özelliğinden dolayı kendisini Sahibü’s-Sadaka olarak tanımladı. Varlık felsefesinde rahmet prensibini benimsedi. Gazali, Abdülkadir-i Geylani, Ebu Ya’zi ve İbn Hirzihim’in tasavvufî çizgisini sürdürdü. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı oldu. Sosyal huzurun sağlanmasına çalıştı. Geniş kitleleri etkisi altına aldı. Fikirlerinden dolayı resmi otoritenin takdirini kazandı. Bu özelliğinden dolayı sistemine el-Mezhebü’l-Cûdî adı verildi. Merakeş’in manevi hamisi kabul edildi. Sebatü Ricalden biri olarak ün saldı.

Özet İngilizce :

Abu’l-’Abbas as Sabti was born in Sabta. He was Abu Abdillah Muhammad al Fahhar’s pupil at the six years. For more education He went to Marrakesh at the sixteen years old. He stayed in Igilliz mountain near Marrakesh for along fourty year. With the Sultan Mansur’s invitation He finished his solitude and came to Marrakesh in 580/1184. He was mudarris up to his death in 601/1205. His sufis idea was based on the generosity and helping. Ibn Arabi defines him as patron of sadaqa. He accepted to the mercy principle in his ontology idea. He continued ideas of Gazzali and Abdulkadir Gaylani and Abu Yi’zza and Ibn Hirizihim. He interested in Society affairs and provided Society presence. He influenced the wide masses. He earned trust and appreciation of Almohad Authority by his ideas. Finally his system was classified as al madhab al judi. He was Marrakesh’s Saint. He was one of seven saints.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :