Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin madde bağımlılığı konusunda bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin belirlenmesi (erzurum örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K. K. E.Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
603
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin madde bağımlılığı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Erzurum il merkezinde bir genel lisede okuyan 876 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise çalışmaya gönüllü katılan aynı lisenin 93 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür incelemesi ve bu literatüre dayalı olarak madde bağımlılığı sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin katılımcılara uygulanan anketten elde edilen veriler aracılığıyla toplanmıştır. Bu öğrencilerin %45.16'sı kız, %54.83'ü erkektir. %43'ünün 15-16 yaşlarında, %57'sinin ise 17-18 yaşlarında olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğrencilerin %25.80'inin sigara, %12.90'ı alkol ve %6.45'inin uyuşturucu kullandığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the study has determined the status of substance abuse, high school students' knowledge and their opinions about drug addiction. The research is made in high school that has 876 students in Erzurum. Research has been done on 93 students who participated in the study voluntarily in same high school. The findings of the research literature and the literature review and suggestions for solution of the problem of substance abuse on the basis of data obtained through questionnaires administered to the participants were collected. 45.16% of these students is girls, 54.83% of these students is men. 43% of participants' age range was 15-16 and 57% of participants' age range was 17-18. In the study, data were obtained by applying the substance abuse survey. 25.80% of the students participated in the study's used cigarette, %12.90 of them used alcohol and %6.45 of them had drug addiction.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :