Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur'ân'a göre insan hayatı

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi1
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kur’an perspektifinde, insanın varlık kazandığında ortaya çıkan canlılığı, hayatı ve insan hayatını diğer canlı varlıkların hayatından ayıran öz nitelikler ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirmek için, öncelikle insanla ilgili canlılığın çeşitli dinî, ve felsefî düşüncelerdeki kaynak ya da ilkeleri hakkında bilgi verilerek, düşünce tarihinde ortaya çıkan hayat telakkilerine değinilecektir. Daha sonra hayat kavramı ele alınarak hayatın mahiyetine dair bilgi edinilmeye çalışılacak ve Kur’ân’ın semantik yapısı içinde ruh ve nefs kavramları etrafında ortaya çıkan insan anlayışı ve onun yaşadığı hayat gerçekliği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece Kur’ân perspektifinde insanın yaşadığı hayat gerçekliği ile ilgili doğru yaklaşımın elde edilebilmesine çalışılarak, insanın yaşadığı dünya ve ahiret hayatının bütünlüğü ve parçalanmazlığına işaret edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article it will be dealt whit ‘life’ of human and its real qualities that differs it from life of animals in the Quran’s perspective. To accomplish this aim, it will be mentioned the source and principles of life in the philosophical and religious thoughts and certain understandings of life in the history of thought. After that, ‘life’ will be searched as a concept and reality. It will be took up also spirit and soul (nafs) and relationship of life with them in the semantic field of the Quran to indicate understanding of human and his reality of life according to the Quran. So it will be tried to explain the correct view about reality of life that human being has in perspective of the Quran.

Anahtar kelimeler :

Spirit ,

Soul ,

Body ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :