Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’ân tilâvetinde bedelli medlerin hikmet kavramıyla ilintisi -

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’an tilâveti, Kur’an’in anlaşılmasına yardımcı olan önemli unsurlardan biridir. Bu disiplinin esaslarını ise, tecvid ilmi tespit etmiştir. Tecvîd ilmine ait esaslar, bütün kurrâ tarafından uygulana gelmiştir, ancak kıraat ilmine ait hususlar, bütün kurrâ tarafından uygulanmamıştır. Hatta, bazı kıraat ıstılahlar konusunda, münferit rivayetlere rastlamak bile mümkündür. İşte bunlardan birisi de, İmam Nafi’nin ikinci râvisi Verş tarafından rivayet edilen medd-i bedel konusudur. Bu çalışmamızda Peygamberlere verilen ilahî bağışları konu edinen “Âââteyne” kelimesi üzerinde duruldu. .

Özet İngilizce :

The reading of the Holy Koran is one of assistant elements in understanding it. The tajvid (that is to read of the Holy Koran) has determined the principles of this discipline and the whole Qurras have practiced them always. But some matters concerning with the tajvid haven’t been determined by whole Qurras. Moreover one confined some exceptional traditions in some terms. One of them is the matter of “madd-i badal” that had been quoted by Werş the second narrator of Qaari Nafi. İn this article we has studied on relation between meaning and this “madd-i badal”, and we has studied the word of “âteyna”. However the subject may be studied more wide.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :