Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’ân-i kerim ve hadislerde şehit kavramı

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Allah’a kul olmak, samimiyet ve büyük özveriler gerektiren çok ciddi bir iştir. Bu hususta gösterilecek herhangi bir gevşeklik ve ihmal, sonuçta çok büyük mahrumiyetlere sebep olabilir. Başlangıçta tecrübî bir birikime sahip olmayan Adem’in, Cennet’i ve oradaki ebedî hayatı kaybedişi bu konuda bariz bir örnektir. Cennet’te gelişen olaylardan sonra o, dünyaya gönderilerek daha önce yaptığı tevbe hakkında samimiyet sınavına tabi tutulmuştur. İşte bu olaydan sonra fâni dünya, ifa ettiği role uygun olarak târih boyunca insanın Hak’tan yana olan çabalarıyla şeytanın isyan merkezli yoğun vesveselerinin mücadele ettiği bir arena olagelmiştir. Diğer taraftan, ilâhî emir ve yasaklar karşısında takınılacak olumlu veya olumsuz her tavrın kayda geçirileceği bu ölümlü dünya hayatı, Cennet’in, bir başka deyişle ölümsüzlüğün de yeniden kazanılması için insana sunulan biricik fırsat olagelmiştir. Dolayısıyla insanın dünyadaki hayatı, böyle bir kazanımın gerçekleşmesi doğrultusunda kurgulanmıştır. Diğer taraftan peygamberler eliyle insanlara ulaştırılan ilahi bildirimler, ezelde kaybedilen ve özlenen Cennet’e kavuşmayı iyi bir kul olmak şartına bağlamıştır. Aynı bildirimler bu bağlamda gösterilecek saflaşma çabaları ve diğer birçok özverinin zirvesine şehit kavramını yerleştirmiştir. Bundan dolayı şehit, süslü ve aldatıcı olan bu fâni dünya mâcerasından yüz akı ile çıkışın bir ifâdesi ve ahirete ertelenen daha güzel bir hayatın simgesidir. Hem bu dünyada hem de ahirette güzel bir konuma sahip olan şehit, tevhidin ikamesi ve saygın değerlerin korunması hususunda İslâm dışı unsurlara karşı her zaman zinde bir güç olagelmiştir. İşte bu makale Kur’ân’da bir tutku olarak sunulan şehit kavramını dile getirdiğimiz bu yönleriyle incelemektedir.

Özet İngilizce :

To be a good servant of God is an earnest matter, which requires sincerity and great self-sacrifice. The slightest laxity in this subject can cause a major landslide at the end. The story of Adam (p.b.u.h.) in the paradise is a clear example. Submitting to the deceit of Satan, he lost immortality and the splendour of paradise, bestowed upon him by God. However he regretted the offence he had commited and immediately turned to God in repentance. The Almighty has accepted his repentance. The mankind has been subjected to the sincerity test on the earth. In the end, perhaps he/she may regain the paradise and immortality. The adventure of human beings in this world has been constructed in the direction of achieving this aim. On the other hand, divine revelations have made attaining the paradise contingent on being a good servant of God. In this context, the divine will has placed the degree of martyrdom at the top of self-purification efforts. The martyr has a respectable position both in this world and in the hereafter. The martyr has been a symbol of active power for the establishment of tawhid. This article studies various aspects of the concept of martyr in Qur’an

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :