Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurgu ile gerçek arasında kur’an anlatıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Kur’an anlatılarının gerçekliği sorununa getirilen modern yaklaşımlar (Watt, Braithwaite, Cupitt, Halefullah gibi) eleştirel bir gözle irdelenmiş ve söz konusu anlatıların salt olarak kurguya dayalı olmadığı savunulmuştur. Diğer taraftan, modern yaklaşımlara gösterilen klasik tepkiler karşısında ise, günümüzdeki anlatı teorilerinden hareketle, anlatının insan yaşamında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu, o nedenle de, Kur’an’da yer alan bazı anlatılarda kurgusal unsurun kullanılmış olmasının muhal olmadığı ileri sürülmüştür. Sonuçta ise, gerek kurgusalın gerekse gerçeğin Kur’an anlatılarını anlamada vazgeçilmez bir ikilem olmadığı, bu noktada daha farklı perspektiflerin de geliştirilebileceği fikri üzerinde durulmuştur

Özet İngilizce :

This paper aims to articulate modern approaches (Watt, Braithwaite, Cupitt, Halefullah etc.) toward the reality of Qur’anic narratives critically and proposes that those narratives are not based on merely imaginative constructions. Nevertheless, regarding the classical understanding of narratives which opposes modern approaches, it claims that narratives are of outstanding significance for human life, as it is presented by modern approaches, hence it is possible that some imaginative constructions play their roles within the Qur’anic narratives. Accordingly, both imaginative constructions and the reality should be taken into considerations in case of understanding the narratives from different perspectives.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :