Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an’da eleştiri kültürü: peygamber örneği

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Peygamber'in uyarılmasına sebep olan hususlar, ilahî bir emre muhalefet etmek veya insanlardan sadır olan İslam'ın temel umdelerine aykırı fi iller türünden değildir. Ancak O, hakkında açık bir hükmün bulunmadığı durumlarda kendi tercihine göre hareket etmiştir. Bu durum nübüvvet makamına halel getirmediği gibi Kur'ân-ı Kerim'in güvenilirliğine de gölge düşürmez. O'nun, karar vermeden önce ayrıntılı bir şekilde ashâbıyla istişarede bulunması, düşünce ve ifade hürriyetine ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber'in yaptığı tercihlerden dolayı kendisini eleştiren ayetleri hiç endişeye kapılmadan, çekinmeden, kınayanın kınamasını dikkate almadan bildirmesi, Kur'ân'ın beşer kaynaklı bir kitap olmadığını, evrensel niteliklere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Ancak bu uyarıların, Hz. Peygamber'e eleştiri malzemesi yapılmasından sarfı nazar edilmesi gerektiği, O'nu nasıl eleştiririmden ziyade, nasıl anlamalıyım, mantığının geliştirilmesi hususunun dikkate alınması daha faydalı olacaktır.

Özet İngilizce :

The reason that the Prophet was warned is not the reason of being opposite to an holy order or not acting contrary to the basic principles of İslam. But the Prophet behaved by his own choice when there was no decision in the absence of clear provision. This state both does not prejudice the safety of the position of Prophethood ,and not detract from the reliability of the Holy Quran in the shadow. Before giving judgment, the Prophet advises with his companion in detail and this shows how much importance he gives to the freedom of thought and expression. The Prophet serves the criticizing verses which were because of the choices made by the Prophet himself without worrying, hesitating, condemning, taking into account that the notifi cation to the divine shows that the Holy Quran has universal and holy qualities. But these examples are not the material of criticizing the Prophet, but they're important to understand the direction of the humanities and his prophecy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :