Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an’a göre insanin yaratiliş hikmeti ve sorumluluğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi 1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Dinin gayesi, tüm insanlığa dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu göstermektir. Yüce Allah, insanlığın doğuşundan itibaren hiçbir milleti dinsiz bırakmamış, kendilerine dinlerini tebliğ etmek üzere zaman zaman peygamber göndermiştir. Söz konusu peygamberler, din mensuplarının görev ve sorumluluklarını bildirmişlerdir. Nitekim Yüce Allah, Din kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, insanların ve hatta cinlerin de kendisine karşı sorumluluklarını hatırlatmakta ve şöyle buyurmaktadır:“ Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56.) (Biz makalemizde âyet meâllerini DİB.nın ; Kaynakçada belirtilen “Kuran Yolu” adlı yayınından aldık.) İnsan sorumlulukları millî, ahlâkî ve manevî yönlerden olmak üzere geniş bir alanı içine alır. Bu, millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerleri koruyup geliştirmesinden; ailesini, vatanını, milletini sevip yüceltmeye ve insan haklarına riayete kadar uzanan geniş bir sorumluluk zincirinin halkaları şeklinde meydana çıkmaktadır. Bu bakımdan o, kısaca; insan fıtratına uygun bir yaşayış tarzını gerçekleştirecek faaliyetler sistemi olarak özetlenebilir. Çünkü insan, her şeyden önce, gözlerinin gördüğü şeylerden, kulaklarının duyduğu ses ve sözlerinden; hattâ bildiklerinden ve biliyor zannettiklerinden sorumludur. Bu, onun ne derece sorumluluklarının çok olduğunun açık bir kanı-tıdır. Nitekim bir Âyet-i Kerîme’de Yüce Allah, insanı başıboş bir varlık olarak yaratmadığını şöyle ifade etmektedir: “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun, 23/115) Ve bu ifade, Âhiret günü Allah ile kulları arasında geçeceği bildirilen diyalogun temsili bir anlatımıdır.

Özet İngilizce :

The aim of religion is to show all humanity the way to the happiness of the world and the hereafter. God, the Almighty, did not left since the beginning of mankind any nation without religion, and from time to time, he sent prophets to inform them of their religion. These prophets declared the adherents of religion their duties and responsibilities. Indeed, reminding in the Quran the responsibilities of people and even jinn towards Himself, Allah Almighty says as followsd says: “I created the jinn and humankind only that they might worship Me.” (Sûra al-Zariya, 51/56.). Human responsibilities encompasses a wide area including national, moral and spiritual aspects. This varies from protecting and developing national, moral, human, spiritula and cultural values to the love and exaltation of family, country and nation and to the respect of human rights. In this resppect, it can be summerized as a system of activities that realize a lifestyle proper to human nature. Because, man, first of all, is responsible for what he sees, what he hears, even for what he knows and what he thinks he knows. This is a clear evidence showing that he has much responsibilities. Indeed, ın a verse Allah says that He did not created man as a adrift being: “What! did you then think that We had created you invain and that you shall not be returned to Us?” (Mu’minun, 23/114-115.) And this statement is a symbolic expression of a dialogue reported to take place in the day of judgement between Allah and His servants.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :