Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an kurslarına giden kadınların dindarlık algıları: normatif ve popüler dindarlık üzerine nicel bir çalışma

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Kur’an kursuna devam eden kadın öğrencilerin normatif ve popüler dindarlık tipolojilerine göre dindarlık algılarını analiz etmektedir. Çalışma, 2012-2013 öğretim yılında Kastamonu il merkezindeki iki Kur’an kursuna devam eden 156 kadın öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada, veri toplama aracı olarak “Dini Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Çoştu (2009) tarafından geliştirilen ölçek 37 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik değeri 0.87’dir. Yapılan çalışma sonunda, Kur’an kursuna giden kadınların dindarlık algılarının normatif yönde eğilim gösterdiği, bu eğilim üzerinde yaş ve meslek değişkenlerinin etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the religiosity perceptions of Koran course students regarding the typologies of normative and popular religiosity. This study was performed on 156 students in two Koran courses in Kastamonu. General scanning method was used in this research; the data has been obtained by conducting lykert-type scale questionnaires including 37 items. Measurement tool used is called “The Religious Orientation Scale” developed by Çoştu (2009). The value of the overall reliability of measurement instrument is .87. As a result of this study, it was found that, the religiosity perceptions of Koran course students have a tendency towards the normative religiosity; age and profession are the effective factors on this tendency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :