Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an-i kerim’de sosyal grup ifade eden kelimelerin nüzul sürecindeki değişimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede sosyal grup ifade eden Kur’ânî kavramlardan hareketle bir alan çalışması yapacağız. Bu yönüyle vahiy sürecinde hem Mekki dönemin hem de Medeni dönemin Kur’an’da kullanılan grup ve cemaat adlarındaki değişim ve gelişimin gösterdiği seyir üzerinde durulacaktır. Bu yönüyle de makalede “Kur’an’ın nüzul sürecinde sosyal gruplar” konusuna küçük bir katkı sunmaya çalışacağız. Bu makale, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci olarak, kavramsal bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. İkinci olarak Kuran’ın nüzul sürecinde Mekkî ve Medenî dönemde grup, topluluk ve cemaat adlarında görülen kavramsal farklılıkların aldığı şekil üzerinde durulacak ve son olarak da bunun sosyolojik temeline temas edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, we will make the concept of a field study about a Quranic concept of “Social group”. This aspect of the process of revelation, both Makki and Madani period change and development in the period shown in the names used in the Qur’an and community groups focus on cruise. Article in this aspect, “Social group in the Qur’an during the process of revelation “will try to offer you a small contribution. This article consists of three parts. First, a conceptual analysis will be aimed. Second, during the process of revelation Makki and Madani period group, community, and the community in their names, and finally focus on the conceptual differences that shape the sociological basis will be contacted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :