Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an-bilim ilişkisinin olabilirliği ve meşrûiyeti sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Kur’an-bilim ilişkisi konusunda, indirgemeci, çatışmacı, ayrışmacı ve uyuşmacı yaklaşım olarak nitelendirebileceğimiz dört temel yaklaşım biçimini kendine konu edinmek ve tartışmaktır. Bunlardan ilk üçünün, Kur’an-bilim ilişkisi bağlamında bizi dini, felsefî, bilimsel ve epistemolojik sorunlarla karşı karşıya getirdiği ileri sürülecektir. Oysa uyuşmacı yaklaşım tarzını, bazı kriterlere bağlı kalarak ve bazı verilere dayanarak benimsemenin en azından diğerlerine göre daha doğru ve daha muhtemel olduğu dile getirilecektir. Bu noktada Kur’an-bilim ilişkisinin olabilirliğinin ve meşrûiyetinin dayandığı temel paradigmaların neler olduğu ve gerçekten de bunlara dayanan bir ilişkinin ne ölçüde Kur’an’ın ve bilimin özüne uygun olduğu ve bütün bunların din felsefesi açısından verimli bir sürece katkı sağlayıp sağlamayacağı sorgulanacaktır. Bu bağlamda Kur’an’da yer alan bazı ayet ve kavramların bilimsel olgulara işaret ettiğini iddia etmenin meşrû ve makul olup olmadığı tartışılacak; bu doğrultuda ortaya çıkan bazı yanlış anlayış ve yorumlara değinilecektir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to discuss four basic approaches to the relation between Koran and science, namely reductionist, conflictory, separationist, and conformist. It argues that the first three approaches lead us to some religious, philosophical and epistemological problems with respect to the relation above. However, the so-called conformist approach seems to be more plausible and acceptable provided that certain criteria and data are taken as basis. At this point, it will tackle with some problems as follows: What is the basic paradigm upon which the relation between Koran and science is possible and legitimate? To what extend is this relation compatible with the essence of religion and science? It will discuss the problem whether claiming that some Koranic verses or notions refer to some scientific facts is legitimate and reasonable. Moreover, it will indicate some unacceptable understandings and interpretations in this context.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :