Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel metaforlar aracılığıyla yabancı dil öğretimi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, çağdaş metafor teorisini temel alarak kültürel metaforların işlevi ve rolünü ve yabancı dil öğretimine ne tür bir katkısı olabileceğini örneklerle açıklamaktır. Bu bağlamda metafor, çağdaş metafor teorisine göre yalnızca edebiyatın, güzel söz söyleme, hitap etme ve şiir sanatının bir öğesi değil, yaşamın tüm anlam dünyasını kapsayan, eylem ve düşüncelerin kültür bağlamı içinde yoğrulup bireyde ifade edildiği bir anlamsal bütünlüktür. Lakoff ve Johnson'ın çalışmalarına dayanarak yabancı dil öğretiminin farklı alanlarında farkındalığın "farkında olma yöntemi" ile katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this paper is to explain, with examples, the function, role, and contribution of modern metaphor theory in relation to foreign language teaching. In that sense, according to modern metaphor theory, a metaphor is not only an element of literature, rhetoric, lecturing, and poetry, but a complete and wholistic segment of human culture that dominates human's cultural experience. In this study, by building onto the work of Lakoff and Johnson, awareness raising towards cultural metaphors is aimed which can contribute to foreign language teaching classrooms.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :