Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klâsik türk şiirinde manzum tevbe-nâmeler

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

Klâsik Türk şiirinde kaleme alınmış türlerden biri tevbe-nâme’dir. Yakarış ifadelerinden dolayı münâcâtla ortak özellikler taşıyan tevbe-nâme, sadece tevbe konusunu işlemesi yönüyle münâcâtlardan ayrılır. Tevbe-nâmeler müstakil bir manzume şeklinde yazıldığı gibi, mesnevilerde bir bölüm olarak da bulunabilir. Bu çalışmada tür kavramı ve dini nazım türleri hakkında kısaca bilgi verilmiş, tevbe kelimesinin sözlük ve terim anlamları üzerinde durulmuştur. Tespit edilen tevbe-nâme türü ile ilgili metinler tasnif edilmiş, metinlerin kısa tahlili yapılmış, daha önce yayımlanmamış Veysi, Mustafa Şehdî ve Refî’-i Kâlâyî’nin tevbe-nâme metinlerinin tamamı çalışmaya alınmıştır.

Özet İngilizce :

Tevbe-nâme is one of the genres written in Classical Turkish poetry. Tevbe-nâme that has common characteristics with prayer due to its begging expressions differs from prayer in that it focuses only on forswearing. Tevbe-nâme can either be written in a seperate verse form and or can be included as a part of a mesnevi as well. This study focuses on genre concept, religious verse types and the dictionary and term meaning of tevbe word. The tevbe-nâme genres that are found as a result of our studies are classified, a short analysis of texts is done, all the tevbe-nâme texts that have not been published before by Veysi, Mustafa Şehdî and Refî’-i Kâlâyî are included in the study.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :