Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik anlayışla bilimsel bulguların kesiştiği noktada kur’an nazmı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale çalışmamızda Kur’an’ın mucizeliğini hazırlayan faktörlerden biri olarak “Nazım İ‘câzı” konusuyla ilgili kısmî bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu bağlamda Kur’an’ın, nesir ve manzum kategorisine dâhil tüm söz türlerinin dışında kalacak şekilde, kendine özgü bir sentaks olgusu ortaya koymak suretiyle, bir benzerinin getirilmesi hususunda insanları ve cinleri âciz kıldığı konusu ele alınmıştır. Konuyu hazırlarken, Kur’an ilimleri sahasında otoriter sayılan bazı İslâm âlimlerinin konuyla ilgili değerlendirmelerinden yararlanmanın yanı sıra, Kur’an’ın nazım i‘câzının, kimya bilimiyle ispatlanması gibi yeni ve ilgi çekici sayılabilecek bir yönteme de baş vurulmuştur.

Özet İngilizce :

This article aims at studying “Nazm and İ’caz (The uniqueness of Koran’s miraculous arrangement of words)”. The primary emphasis is placed on the unequalled nature of Koran with its unprecedented composition above all kinds of wording categorized as verse and prose. It is this remarkable aspect of it that makes it impossible for both humanbeings and jinns to imitate it or producing a similar piece of wording. Besides consulting the comments and opinions of some scholars who are regarded as authoritative in Koranic sciences, we also attempted to refer to some laws of chemistry in support of the miraculous composition of Koran, which may be considered to be a new and interesting approach.
We tried to point out the truth that, with its unique discourse and distinguished and artful style, Koran will remain as an eternal miracle

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :