Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kiz çocuklarinin okullulaşma engelleri ve çözüm önerileri (şanliurfa örneği)

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, kız çocuklarının okullaşma engellerini belirlemek ve bu engelleri  kaldıracak  çözüm  önerileri  geliştirmektir.  Araştırmada  veriler,  nitel araştırma yöntemiyle yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmada, durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Ulaşı-lan sonuçlara göre, özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının düşük olmasının temel nedeninin sosyo-kültürel ve ailevi nedenler olduğu, okulda devamsızlık yapmalarının temel nedeninin ekonomik olduğu, okulu terk etmelerinin temel nedeninin ise sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler olduğu belirlenmiştir. Özellikle kız çocuklarının okullulaştırma oranını artırmak amacıyla yapılan önerilerin başında ailelerin ikna edilmesi gelirken, bunu ailelere  ekonomik  destek  sağlama  gelmektedir.  Öğrencilerin  okuldaki devamsızlıklarını azaltmak için aile ve okula yönelik öneriler yapılırken, çocukların okul terkini önlemek amacıyla yapılan önerilerin başında ise ailevi, kişisel ve okula yönelik öneriler gelmektedir.

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  to  determine  barriers  of  girls’  schooling  and  to  propose solutions to remove these barriers. The data were collected via semi-structured interview of  qualitative  method  in  study. In  this  study,  which  is  one  of  the  case study  patterns “intertwined  in  a  single  case”  design  was  used. According  to  the  results;  especially girls  of  the  low  rate  of  enrollment  is  the  main  cause  of  the  socio-cultural  and  family reasons, the main cause of school absenteeism either to be economical, the main reason for school dropout also determined that the socio-cultural and economic reasons. The increase the rate of enrollment especially for girl made in order to the beginning of the suggestions persuade families, followed that it is to provide economic support of families. The reduce school students during their absence in order to made recommendations for the family and the school. Avoid to school dropout of children in order to suggestions made recommendations for family, personal and school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :