Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirlilik oluşturan oligopol piyasalarının tahmini değişim metodu kullanılarak vergilendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma yasal düzenleyicinin kirliliği önlemek için oligopol piyasalarındaki firmaları vergilendirirken tahmini değişim metodundan nasıl yararlanacağı ile ilgilidir. Burada yasal düzenleyicinin, firmaların talep, maliyet ve kirliliği azaltmak için ne tür teknolojileri kullandığı ile ilgili tam enformasyona sahip olduğu varsayılmakta, optimal vergilendirme oranının ne olması gerektiği ise ihmal edilmektedir. Tahmini değişim metodunun temelini firmaların birbirlerinin davranışlarına gösterecekleri tepkiler oluşturmaktadır. yasal düzenleyici bu tepkilere bakarak oligopol piyasalarındaki firmaların Bertrand, Cournot ya da Kartel modellerinden hangisine daha yakın davrandıklarını tespit, edebilmekte, bu durum çevre vergisinin etkinliğini artırarak kirliliğin ortadan kaldırılmasını ya da en aza indirilmesine yardımcı olmaktadır. Piyasaların yapısı verginin sosyal maliyetinin ölçülmesinde önem taşımakla birlikte bu maliyetin hesaplanmasında bir takım problemlerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca oligopol piyasalarında ad valorem vergilerin refah açısından spesifik vergilere göre daha üstün olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

This study is about to examine how regulators can be benefited from conjectural variation method to prevent pollution while taxing firms in oligopoly markets. In this paper, it is assumed that regulators have perfect information about demand, cost and the technologies that firms use to reduce pollution. On the other hand, the level of the optimal rate of taxation is ignored. The basis for conjectural variation method is constituted by the reactions of firms towards each others’ behaviors. By looking at these reactions, regulators can easily determine whether a firm behaves according to Bertrand, Cournot or Cartel models. And, this helps to reduce pollution significantly by increasing the impact of emission tax. Although the structure of markets is a significant factor in the measurement of the social cost of tax, some problems are confronted when calculating that cost. In addition, it has been observed ad valorem taxation is superior to specific taxation in terms of welfare in oligopolistic markets.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :