Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimlik ve uyum arasında almanya'da türk göçmenler

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin kimlik ve uyum arasında 45 yılı aşan deneyimi, yaklaşık üç kuşağıyla kendisine özgü bir çeşitlilik sergilemektedir. Göçmenlerin farklı yaşam deneyimleri, kendi kimlik duygularının dinamiğiyle beslenerek kendisine özgü karşıt veya benimsemeci dışavurumları gündeme getirmiştir. Millî ve dinî kimlik arayışlarını yönlendiren farklı cemaatsel yapılanmalar, göçmenlerin kimliksel inşalarını ve Alman toplumuyla uyumlarını zorlaştırıcı etkiler yaratabilmiştir. Almanya’da kendilerine gelecek arayan ve burada var olabilme mücadelesi içinde bulunan Türk göçmenlerin, bağlı oldukları cemaatler, artık dini hizmetlerin dışında eğitimsel projelerin önemini de vurgulamaktadırlar.

Özet İngilizce :

The experience of the Turkish immigrants in Germany lasting for more than 45 years and swinging between identity and integration has a suis generis diversity with its three generations. The diverse living experiences of the immigrants have been fed by the dynamics of their identity senses, and produced its specific antagonistic or conformist expressions. Various religious communities directing their national and religious identity search have been influential on them, making their identity buildup and integration with German society difficult. The religious communities, to which the Turkish immigrants affiliated in their search for survival and a better future in Germany, now emphasize the educational projects in addition to their religious services.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :