Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelam metodolojisine getirilen bir eleştirinin analizi: kelami düşüncede gönül eksikliği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
831
DOI :
Özet Türkçe :

Kelâm metodu, gönül/kalp eksikliği bağlamında, tasavvuf, felsefe bilginleri ve batılı teologlar tarafından eleştirilmiştir. Kelâm ilminin metot ve muhtevasına yönelik tenkitler, eskiden olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Bu ilmin ana konuları (usûl) değişmemekle birlikte kelâmcılar, onların işleniş şekli ve tâlî boyutlarında (vesâil) farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Ana gayesi savunmacılık ve aydınlatmak olan kelâm ilmi, Usûlü’d-dîn tanımı çerçevesinde, imanın gönül/kalp boyutu ve inanan kimsenin psikolojik haline hitap etmektedir. Kelâm tarihinde fazla ele alınmamış olsa bile bu problem, imanın iz’ân boyutunda, bilgi edinme yollarından nazar ve istidlâlin, tefekkür bağlamında yer bulduğu söylenebilir. Buna göre, prensip olarak Kur’an metoduna uygunluğu amaç edinen ve tarihsel bağlamda çeşitli evreler geçiren kelâmın bu değişim sürecinde, günümüz şartları doğrultusunda mü’minin gönül boyutuna hitap eden yönünün ön plana çıkarılarak ele alınmasının bir ihtiyaç olduğu daha da belirginleşmektedir.

Özet İngilizce :

Because of the lackness of sincerity some people criticise the science of Islamic theology. The criticism of salaf (predecessor), Muslim mystics, philosophers and Western scholars focus generally on the methodological aspects of Islamic Theology. In order to understand the methodology of Islamic Theology, one should take historical development of it into consideration. Thus at the beginning Muslim Islamic Theology tried to defend Islamic principles and than started enlightening the people. The Works of Islamic Theology consist of the subjects such as the attributes of God, the prophethood, and hereafter. These prime subjects are called usul and the evaluation of them and some secondary information in relation to them are called wasail. Although the changes of usul are impossible, there is a possibility in the changes of wasail during the passage of time. In this context it is safe to say that the emotional dimension of faith and the psychology of the believer exist in this science. Nonetheless, this aspect of Islamic Theology is neglected due to its usage of debate as a methodology in the historical development.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :