Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelam ilminde “kıyâsu’l-gâib ‘ala’ş-şâhid” metodunun kullanımı

Yazar kurumları :
Dicle Universitesi1
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca insanları düşünmeye sevk eden en önemli husus yaratıcılarını tanımadır. Allah ile insan arasındaki diyalogda kullanılan vahiy metinlerinin anlaşılması hususu da bir başka güçlüğü barındırmaktadır. Her türlü algılamaların dışında olan Allah’ı tanıma ve onu ifade etmede insan zorunlu olarak kendi algı dünyasından hareket etmektedir. Kelam ilminde bu husus, bilinenden hareketle bilinmeyeni anlama şeklinde ifade edilen “Kıyâsu’l-Gâib ‘Ala’ş-Şâhid” yöntemidir. Bu çalışmada Kelam ilminde bu konunun nasıl işlendiği ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Throughout history, the urge to know the Creator has driven human beings to meditate. Understandability of the revelation texts which are used in the dialogue between God and human beings represents another difficulty. In knowing and expressing God, who is unperceivable, human beings necessarily commence from their own perceptions. In Islamic thought, this method is called Comparison of the Unknown with the Known. This study examines how this method is employed in the Islamic thought.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :