Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kariyer planlama ve kariyer geliştirme sorunları

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi2
Görüntülenme :
822
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızda işletmelerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri, hatta başarıyı yakalamanın kilit noktası, insan faktörünü tatmin etmektir. Bu nedenle; insanı güdüleyen, misyon ve vizyona kilitleyen, başarıya götüren her planlı çalışmaya işletmelerin yeşil ışık yaktığı dönemde, kariyer planlama ve kariyer geliştirmeye de gerekli kaynak, emek ve zamanın ayrılması gerekmektedir. Bu konunun örgütün geleceği adına ve örgütsel hedeflerin en ideal şekilde gerçekleştirilmesi yönünde değerlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde kariyer, kariyer planlama, kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme kavramlarının anlamı ve birbirleri ile olan ilişkileri tam olarak bilinmeden kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmanın temel amacı, kariyer planlaması ve kariyer geliştirme sorunları ile ilgili literatür çalışması yaparak bu alana katkı sağlamaktır.

Özet İngilizce :

In the age, the one of the most important factors that effects enterprises’ success, even the key point of achieving the succes, is to satisfy human factor. Hence for this reason, it is necessary for establishings to allocate required resource, labor and time for both the career planning and improving of career and all planned actıon that motıve human, lead to mission and vision and reach succeed it. It is necessary to be eveluated this acceleration for the future of organization and to realıze organizationel targets in the most ideal way. In today, the concepts of career, career planning, career management and improving career are being used in general speaking but not being known their meaning and the relationship between them exactly. The basic aim of this study is to dedicate this field by doing literature study related in career planning and the problems of improving career.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :