Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kararlara katilimin çalişanlarda oluşturduğu alginin incelenmesi: polis teşkilati örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü1, Polis Akademisi Başkanlığı2
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler örgütlerin yönetim anlayışını da değişime zorlamıştır. Rekabetin arttığı ve başarının zor şartlara bağlandığı günümüz ortamında her bir çalışanın maksimum seviyede desteğine ve katkısına ihtiyaç vardır. Bunun için çalışanların görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve çalışanların kararlara katılımının sağlanması gereklidir. Pek çok kuram ve ilgili literatür kararlara katılımın sağlanmasıyla çalışanların motivasyonunun, verimliliğin, performansın arttığını ve örgütsel hedeflere ulaşmanın kolaylaştığını vurgulamaktadır. Bu araştırma Polis Teşkilatında bir daire başkanlığında çalışanlara kararlara katılma imkânı sağlayan bir uygulamanın çalışanlar üzerinde oluşturduğu algıyı nitel yöntemlerle incelemiştir. Araştırmanın bulguları literatürle de uyumlu olarak çalışanlarının verilecek bir kararla ilgili görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle ve bunlara değer verilmesiyle çalışanların daha çok motive olduklarını, karara konu olan işi daha çok benimsediklerini, bu işi daha hevesli ve gayretli yapmak istediklerini, iş doyumlarının ve örgüte güvenlerinin arttığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

In the last century, huge changes have been seen in different fields, such as social, cultural, economical and technological fields. These changes have forced to changes management approaches. In the current day conditions, which is very competitive and uneasy to become successful, organizations need each of its employees’ support in the maximum level? Therefore, employees’ opinions and suggestions should be listened and the opportunity for participation to decision-making should be given to them. Many theories and research have emphasized that participation to decision-making has a positive effect on motivation, performance and effectiveness. Hence, it is also has an effect on accomplishing organizations’ goals. This current study investigated the employees’ perceptions regarding an application of a department in the Turkish National Police, which provide an opportunity to participate to decision-making. The findings supporting the literature showed that when employees’ opinions and suggestions are listened to make organizational decisions, employees become more motivated, their job satisfaction become higher, and they trust their organization more.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :